Joalis a media

Joalis a pořad Sama doma (ČT 1)

Vyjádření vedení firmy Joalis k pořadu "Infiltrace - Obchod se zdravím" odvysílaným na ČT 1 dne 21. května 2018.

Na množící se dotazy ohledně odvysílané reportáže na programu ČT 1 jsme se rozhodli zareagovat a poskytnout vyjádření jak našim terapeutům, tak i jejich klientům. Uvedená reportáž je z našeho hlediska značně neobjektivní, a protože během ní zazněly lži i negativní hodnocení metody řízené a kontrolované detoxikace a napadení našich výrobků, chystáme i reakci, kterou zašleme tvůrcům pořadu i vedení České televize.

Účinnost žádného léku ani jiného preparátu se nikdy neposuzuje na případě pouze jednoho jediného člověka, v tomto případě figuranty, která přípravky navíc pravděpodobně ani neužívala. Nepochopení se v pořadu objevilo i co se týká chemického rozboru kapek Joalis v laboratoři VŠCHT v Praze. Naše preparáty jsou v prvé řadě informační preparáty - jsou tedy založeny na principu informačního působení, ne na obsahu účinných látek v roztoku. Preparáty posuzovali ti, kteří o dané oblasti nic neví a nejsou na ni specializovaní. Je to podobné, jako byste pomocí chemické analýzy chtěli přečíst fotky uložené na DVD disku. 

Vyjádření, že v preparátech nic není, je lživé. Stojí za námi nejen stovky terapeutů, kteří se řízené a kontrolované detoxikaci věnují, ověřené klinické studie (viz níže), ale hlavně desetitisíce klientů, kterým během 20 let naší přítomnosti na trhu tato metoda pomohla. A to někdy i ve velmi komplikovaných případech.

Snažíme se ke svým klientům a terapeutům být maximálně vstřícní a zodpovědní a během našeho působení jsme dali vyhotovit několik klinických studií na preparáty Joalis. Zaměřili jsme se na astma, alergie a zvýšený cholesterol, který je součástí civilizačního onemocnění zvaného metabolický syndrom. Z výsledků plyne, že došlo ke zlepšení konkrétních problémů, u alergických a astmatických dětí byl zaznamenán pokles alergických protilátek a zvýšila se naopak vitální kapacita plic. Studie jsme nechali vypracovat i přesto, že to není naší povinností (preparáty jsou zahrnuty pod doplňky stravy, ne pod léčiva) a jejich pořízení je finančně velmi nákladné. Jsme totiž přesvědčeni o kladném působení preparátů Joalis a o jejich nezpochybnitelném přínosu pro lidské zdraví

Zatím poslední studie je z roku 2017 a zpracovalo ji koordinační a statistické centrum DSC Services, s.r.o., v Tišnově. Zaměřená je na hladinu cholesterolu v krvi, a to působením preparátů Joalis Achol a Joalis LiverDren. Jde o klasickou lékařskou studii dvojitě zaslepenou (vysvětlení níže) - části pacientů byly podány preparáty pouze s bylinným výluhem a druhé polovině přípravky s nahranou informační složkou. Ani lékař přitom nevěděl, který preparát pacientovi předepisuje. Výsledky studie jednoznačně dokazují, že preparáty s informační složkou měly větší účinky než ty, které obsahovaly jen bylinný výluh, a u těchto pacientů tedy došlo k žádanému poklesu cholesterolu. Klinické studie se ve sledovaném období 14 měsíců účastnilo 14 center praktických lékařů a 205 pacientů z celé ČR. Celá studie včetně závěrečné zprávy je ke zhlédnutí či vytištění ZDE 

Je třeba se podívat i na to, že současný stav lékařství spolu s farmaceutickou lobby se snaží pomluvit a potlačit alternativní směry v medicíně. Neváhá k tomu použít ani lži, polopravdy a manipulativní techniky. Ty, kteří se rozhodli léčit jinak než klasickou medicínou, pak nazývají jako lidi psychicky nevyrovnané, labilní, bez rozumu. Zlehčují osobní zkušenosti klientů, kteří se díky alternativní léčbě dostali ze zdravotních problémů. Neustále zdůrazňují, že jde o špinavý byznys, kde jde jen o to, jak vytáhnout z klientů peníze. Snaží se tím zakrýt, že právě v medicíně jde o peníze často v první řadě a ani klasické lékařství nedokáže přeci řadu onemocnění vyléčit. Cíleně je lidem bráněno ve svobodné volbě, jakou metodu při své léčbě zvolit. Je nám líto, že byla pošpiněna práce našich terapeutů, kteří pracují s plným nasazením, svědomitostí a láskou. Doufáme, že se nenecháte podobnými manipulacemi ovlivnit a znechutit a děkujeme Vám za dosavadní důvěru a přízeň.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.
Vedení a tým firmy Joalis


Vysvětlení:
DVOJITĚ SLEPÁ STUDIE je taková, ve které subjekt hodnocení ani zkoušející nevědí, jakou léčbu subjekt dostává (pokud tato informace není známa pouze subjektu hodnocení, jde o jednoduše slepou studii). V tomto případě nejsou ale informace dostupné ani monitorujícímu, ani data operátorovi. Dosažitelné jsou pouze na dvou místech: na straně zadavatele, který má centrální kód zapečetěný a bezpečně uložený, a u zkoušejícího v místě hodnocení, kde jsou uloženy zapečetěné kódy vždy zvlášť pro každý subjekt. Tyto kódy lze vydat jen ve zvláštním případě a za podmínek přesně popsaných protokolem studie.

Vyjádření poradny DETO

Co tedy dodat?! Kdyby paní reportérka donesla do laboratoře na rozbor místo Joalis preparátů homeopatika a v pořadu informovala o podvodnících, kteří za drahé peníze prodávají čistý cukr, vysmál by se jí celý národ. Skoro každý už ví, že cukr je jen nosič informace. Otázka je, proč si v rámci zodpovědné přípravy reportáže logicky nepročetla webové stránky Joalisu, aby se o preparátech dozvěděla víc. Například to, že studie preparátů prováděny byly. A i to, že kapky, třebaže obsahují vybrané byliny, jsou podobně jako homeopatika informační přípravky a namísto cukru tady slouží jako nosič informace líh. Že chemický rozbor zde také přirozeně nemá význam. Horší varianta zní, že si zmíněné stránky přečetla.

Mgr. Olga Chmurovičová

Chcete poslat svůj dotaz?