3 stránky bytí

Vědět, kdo jsme, proč tu jsme a kam směřujeme... to je otázka

Myslím, že žijeme v době pozoruhodného vědeckého chaosu a protichůdných tvrzení. Už přes 100 let. Proč?

Vědci za posledních 200 let došli od názorů, že svět má jen hmotnou, viditelnou podobu k poznání, že je složen z hmoty, energie a informace, přičemž poslední uvedená složka je jeho podstatou a hmota s energií jsou jen formami její projekce. Znalosti o těchto třech složkách jsou využívány i prakticky, hlavně v posledních desítkách let. Dnes nám používání různých druhů informací a energií připadá naprosto samozřejmé. Jinými slovy, všechny vědní obory uznávají trojjedinost vesmíru a všech věcí v něm, s jedinou výjimkou. A tím je člověk.

Jedině o člověku nám dnes tvrdí současná věda, že je, na rozdíl od zbytku vesmíru, pouhou hmotou. Týká se to dvou oborů, které s člověkem souvisí, a tím je náboženství a medicína. Pokud budete nahlas tvrdit, že člověk je taktéž trojjediný, že je složen z hmoty (těla), energie (nejrůznějších forem energií a to nejen pouhých nervových procesů v mozku) a informace (nosné myšlenky = vědomí neboli duše), budou se vám mnozí vědci vysmívat a tvrdit, že je člověk složen pouze z hmoty a jen hmotou (hmotnými léky) jej můžeme léčit. Budou popírat existenci duše i energií, které nás řídí a ovlivňují. (Pozn.: I tyto energie lidé nazvali různými jmény - vitální síla, čchi, prána aj., ale všechny označují tutéž realitu).

Slyšela jsem o lékařích, kteří zpochybňovali existenci meridiánů, protože při pitvě žádné nenašli! Meridiány jsou dráhy v těle, které jsou tvořeny buňkami a tkáněmi s nižší elektrickým odporem. Těmito drahami tedy všechny druhy energií cestují přednostně. Skalpel tedy není nejvhodnější nástroj, jak rozlišit tyto tkáně od ostatních, když jediné, čím se liší, jsou fyzikální vlastnosti. Dobře, že nám tito lékaři alespoň netvrdí, že ani v mozku nenašli při pitvě uloženy žádné myšlenky, a že je tedy nesmyslem, že by byl centrem rozumu.

Věda ve svém obecném pohledu na člověka zamrzla na úrovni 19. století, na úrovni poznání hmoty, zatímco ostatní vědní obory se posunuly do 21.století....

Výše uvedený text je výňatek z rukopisu Skládačka světa:

Kniha je určena těm, kteří tuší, že náš svět a my nejsme jen hmota. Kteří tuší, že zde nejsou jen proto, aby jedli, pili, pracovali, předali své geny a konta dál a umřeli. 

Jsme ale zmatení tím, že nám společnost tvrdí, že jsme jen hmota a jen hmotou je možné na nás působit. Přesto poznatky kvantové fyziky naznačují "mechanismus působení" modlitby, vizualizace, homeopatik, energetické působení bylin, lidí.... atd. I tom je tato kniha. O těchto a jiných alternativních způsobech léčení a jak ve skutečnosti vědecké jsou.

  • Kniha je psaná i pro ty, kteří hledají cestu k víře. Jsem křesťan, nicméně věřím, že víra může mít mnoho podob, stejně jako cest k Bohu. Vždyť on si jméno nedal, je "Tím, který je" a dal nám svobodu, jak k němu dospět. Mnoho úvah o životě ve víře, o pokoře, i o nebezpečí upadnutí do farizejské pýchy, výlučnosti a sebejistoty je dnes stále aktuální téma.  
  • V této knize se tedy věnuji (podle mě) zdánlivým rozporům mezi vědou a vírou. Ukazuji pomocí věd jako paleontologie, fyziologie, homeopatie, léčitelství, fyzika, informatika aj., že texty v Bibli, mnohdy na pohled "nesmyslné", mají svoje možné a velmi logické vysvětlení. Právě poznatky těchto vědních oborů z posledních několika desítek let naznačují, jak neuvěřitelně přesná slova Bible jsou. Věda ve svým prvopočátcích a své neznalosti nás od Boha vzdálila, dokonce existenci Boha popřela, ale teď se začíná svými poznatky k principu Boha opět vracet a existenci Boha dokazovat. 

Pokud se dovedeme podívat na texty v Bibli očima současné vědy a zkušeností, poznáme, jak pozoruhodně moderní, pravdivá a podivuhodně současná Bible je.

  • S "rozporem" vědy a víry mají problém i lidé věřící. Mnoho z nich považuje některé vědní obory za protikřesťanské. Opět zbytečně. Výzkum, řekněme obecně vesmíru - současného i minulého - je naší cestou k poznání jeho Stvořitele. To se týká i paleontologie, která byla nesmyslně zneužita na popření existence Boha, a která naopak působení Boha na existenci lidstva dokazuje a dokazuje i hodnověrnost Bible! I o tom je tato kniha.

A abych se nevzdálila od zaměření tohoto webu, pravě řešení rozporů mezi naším tělesným, duševním a duchovním bytím je skutečnou cestou k životu zdravému po všech stránkách.

Pozn.: Názory na danou problematiku se nemusí shodovat s oficiálními stanovisky a vyjadřují pouze názor autora. To samé platí pro zmíněnou knihu.

Napište si o Křížovku světa (pdf). Cena? Pošlete mi svoje připomínky ke knize :-)

Použitím formuláře vyjadřujete souhlas s kontaktováním v souvislosti s požadovanou službou