Joalis - informační preparáty
pro řízenou očistu
C.I.C. metoda - controled inner cleaning = Řízená a kontrolovaná vnitřní očista

Metoda C.I.C. považuje za příčinu nemocí toxiny usazené v tkáních lidského těla. Tyto toxiny také ovlivňují imunitní, hormonální a nervový systém, které pak nepracují správně, a vznikají chronické problémy jako alergie, autoimunitní reakce, únava, chronické záněty, metabolické potíže, hormonální poruchy a jiné. Proto je třeba z tkání odstranit co nejvíce toxinů. 

K vyloučení toxinů dochází prostřednictvím našeho vlastního imunitního systému. Jen ten má prostředky k eliminaci všech toxických látek - chemikálií, těžkých kovů, metabolitů i nejrůznějších chronických infekcí apod. Jediné, co náš v dnešní době tolik přetížený imunitní systém potřebuje, jsou informace, jak a jaké toxiny má odstraňovat a odkud.

Tyto informace (doslova návod) mu dodáváme prostřednictvím informačních preparátů Joalis, které obsahují kombinaci bylinek a holograficky nahraných informací o toxinech v konkrétních tkáních. Tato kombinace je pak spouštěčem očistné reakce organismu. Zároveň jsou odstraňovány škodlivé blokující emoce, které umožnily kumulaci toxinů, protože lidská psychika hraje v ukládání toxinů klíčovou roli.

Detoxikace proběhne nejlépe tehdy, pokud budeme čistit tělo v logickém sledu. Proto "řízená očista" - je nutné vytvořit strategii detoxikace a rozhodnout, které části těla se budeme věnovat přednostně tak, aby očista probíhala co nejpřirozeněji a efektivně.

Více informací na www.eccklub.cz nebo www.joalis.cz

Preparáty nejsou náhradou za lékařem předepsané léky. Vysazovat své léky nebo upravovat jejich dávkování můžete jen po konzultaci s příslušným lékařem!

Důležité!

Vyloučení toxinů z těla - má-li být detoxikace úspěšná - má svoji posloupnost, kterou je třeba dodržet a stejně tak je třeba dodržet i délku detoxikační kůry. Pokud se z nějakého důvodu nemůžete osobně dostavit k detoxikačnímu poradci a přesto cítíte potřebu pro sebe něco udělat, je lépe vybrat si z Detoxikačních balíčků Psychoharmony, Bioharmony, ev. pro děti určenou řadu Babyharmony apod., než zakupovat jednotlivé preparáty.

Informace pro vás

A co tu nenajdete, na to se zeptejte. Formulář najdete dole :-)

Zeptejte se nebo se objednejte na konzultaci

Použitím formuláře vyjadřujete souhlas s kontaktováním v souvislosti s požadovanou službou