Ať je vaše jídlo vašim lékem
Je název knihy Dr. Paula Claytona, jednoho z předních světových odborníků v oblasti výživy a zdraví

Má ale pravdu? Může strava skutečně ovlivňovat naše zdraví? 

Nebo je to jinak?

Málokdo ví, že S. Hahnemann, zakladatel homeopatie, považoval stravu za stejně důležitou pro zachování zdraví jako své léky. Svým pacientům "ordinoval" životosprávu na míru spolu s jeho homeopatickou léčbou. V historii lidstva nebyl žádnou výjimkou. Králové a šlechta všech dob měli své lékaře, úkolem kterých bylo udržet zdraví svých chlebodárců. V oněch temných časech převážně pomocí životosprávy. Dalo by se říct, že fungovali jako výživoví poradci.

I v mnohem temnějších dobách, v kulturách žijících před dvěma, třemi tisíci lety považovali tehdejší učenci složení stravy za klíčové pro zdravý život svých současníků. 

Temné doby minulosti jsou za námi. Doba pokročila, moderní technologie a znalosti odsunuly mnohé z naivních a primitivních názorů a technologií do propadliště dějin. Díky těmto vědeckým vymoženostem máme řízení a fungování světa a našich těl pod kontrolou. Nebo ne? Má i dnes naše strava vliv na náš život, na naše těla vybavená, co naplat, genetickým materiálem staromódních předků? Můj názor se na těchto stránkách nedovíte z důvodů nařízení EU čl. 7 odst. 3  č. 1169/2011, podle kterého se "nesmějí potravinám připisovat vlastnosti ve smyslu zabránění určité lidské nemoci, schopnosti zmírnit ji nebo ji vyléčit, a na tyto vlastnosti odkazovat".

Navzdory moderní době a moderním zákonům se i dnes najdou špičkoví vědci, kteří souvislosti mezi stravou a zdravím hledají. Kteří zkoumají vazby mezi stravou, oslabením imunity, chronickými záněty a chronickými nemocemi. No, posuďte sami názory některých z nich:  

Dr. P. Clayton

  • pracoval jako hlavní vědecký poradce Výboru pro bezpečnost léčiv vlády Velké Británie a předseda Fóra o potravinách a zdraví Královské lékařské společnosti
  • je členem Výzkumného ústavu pro potraviny, mozek a chování v Oxfordu
  • na mezinárodní úrovni pracuje s předními lékaři a klinickými vědci v centrech klinických expertiz, projektuje a dohlíží na preklinické a klinické testy intervence léků
  • předsedá mezinárodním konferencím o výživě a zdraví, zasedá v dozorčích radách mnoha společností sektoru zdravotní péče či je přímo vede..... atd. atd.

Níže najdete odkazy na jeho přednášku. kde probírá témata jako:

  • vztah stravování a chronických nemocí
  • výskyt chronického zánětu u více než 90% populace a souvislosti s chronickými nemocemi
  • o tom, jak minulé generace  předcházely chronickým zánětům
  • o tom, jak to můžeme dokázat i my

https://vimeo.com/327717120 první část konference - heslo: video2019

https://vimeo.com/327716692 druhá část konference - heslo: video2019

Něco ze svých výzkumů a názorů zveřejnil mj. ve zmíněné knize Ať je jídlo vašim lékem, P.C. Education, Oxford.  

Další jeho názory můžete najít na Youtube (zkuste klíčová slova Paul Clayton Zinzino).

Také praktikující lékaři upozorňují na vazbu mezi stravou a zdravím. Za všech jmenuji Dr. Daniela G. Amena

 Dr. D.G. Amen na základě svých výzkumů založil ve Spojených státech řadu klinik, úspěšně se zabývajících léčbou ADD ( pozn. porucha pozornosti, mezi které patří i hyperaktivita)

Za klíčové pro léčbu této šířící se poruchy považuje úpravu stravovacích návyků, zvýšení pohybových aktivit, omezení času na počítačích apod. Ve většině případů se to ukázalo dostačující k zvládnutí potíží souvisejících s ADD. Léky Dr. Amen nasazuje v krajních případech a s pozoruhodně odborným cílením.

Více zde ve stručném výtahu jeho knihy Léčba ADD (Helling ADD (Revised Edition), inspirativní pro laiky i odborníky


Proč Zinzino?

Co má společného s Dr. Claytonem? Přijďte se zeptat. 

Pokud si myslíte, že strava může vaše zdraví ovlivnit, přijďte si do poradny popovídat nebo mi napište. Můžete udělat i víc pro svoji jistotu.

Použitím formuláře vyjadřujete souhlas s kontaktováním v souvislosti s požadovanou službou