ADD 4. typu - předráždění

Typické příznaky u lidí s ADD typu 4.:

viz. kap. Obecné příznaky ADD plus:

 • problémy s pamětí

 • problémy s učením

 • potíže se zpracováním sluchových vjemů

 • podrážděnost

 • chvíle rychle vzniklého vzteku díky minimální provokaci

 • považuje komentáře okolí za negativní, třebaže nejsou

 • podrážděnost má tendenci růst, pak vybuchne, pak se zmírní, často unaven po záchvatu zuřivosti

 • periody, kdy je duchem mimo nebo zmatený

 • periody paniky či strachu bez konkrétního důvodu

 • vizuální změny - vidí stíny nebo objekty měnit tvar

 • časté stavy déjà vu

 • přecitlivělost nebo mírná paranoia

 • bolesti hlavy nebo břicha nejasného původu

 • předcházející zranění hlavy

 • temné myšlenky, mohou zahrnovat sebevražedné či vražedné myšlenky

 • někdy bývá přítomna i dyslexie, také souvisí s temporálním lalokem

Temporální lalok má vliv na paměť, učení, stabilitu nálady a její kontrolu, vizuální zpracováním obrazů okolí, na schopnost začlenit se do společnosti. Díky své anatomické poloze má (spolu s PFC a cingulate gyrus) největší šanci na poškození po úderu do hlavy - dokonce i po mírnějším úderu. (Mnoho profesionálních boxerů trpělo po zbytek života nezvládnutelnými záchvaty cholerického vzteku a dalšími symptomy. Náš mozek je mnohem sofistikovanější než sebedokonalejší počítač. U svého computeru taky neočekáváte, že ho hodíte na zem a on bude fungovat dál.)

Temporální lalok je také náchylný na poškození díky expozici toxickým látkám nebo infekci.

Tomografie mozku ukazují abnormality v temporálním laloku (obvykle nižší aktivitu) a sníženou aktivitu PFC. Levý temporální lalok častěji souvisí s agresivitou namířenou "ven", kdežto pravý s agresivitou namířenou proti sobě, např. v sebevražedných myšlenkách. Dr. Amen v případě dysfunkce temporálního laloku používá antikonvulziva - léky používané na migrénu. Samotně podávaná stimulancia, jako je Ritalin či Adderall, činí tento typ ADD horším, zesilují podráždění a agresivitu.

Pokud jste si po přečtení těchto článků uvědomili, jak vám ADD změnilo život, dovolte mi připomenout slova Dr. Amena:

"Nemůžete změnit minulost, ale určitě můžete začít tam, kde jste teď a tvrdě pracovat, abyste změnili budoucnost."

Každá potíž má své řešení. Napište mi nebo se objednejte.

Použitím formuláře vyjadřujete souhlas s kontaktováním v souvislosti s požadovanou službou