ADD 6.typu - nepředvídatelní

ADD Typ 6. = Kruh ohně (Ring of fire)

Příznaky u lidí s ADD typu 6.

viz. kap. Obecné příznaky ADD plus

 • přecitlivělost na hluk, světlo, doteky oblečení či doteky dalších lidí

 • cyklické změny nálad (nahoru a dolů)

 • nepružní, rigidní v myšlení

 • vyžadující mít věci "po jejich", třebaže jim bylo NE řečeno mnohokrát

 • období protivného, sprostého, nechutného či necitelného chování

 • období nadměrné hovornosti

 • období zvýšené impulzivity

 • nepředvídatelné chování

 • přemýšlení o grandiózních věcech či věcech "větších než život"

 • hovoří rychle

 • vypadají, jakoby jejich myšlenky utíkaly rychle

 • vypadají úzkostliví nebo plní strachu

 • podráždění, hlavně když se věci nedějí podle nich

Proč si tento druh ADD vysloužil tak podivný název - Kruh ohně - by vám bylo jasné při pohledu na tomografii mozku. Tito pacienti nemají typicky sníženou aktivitu PFC, ale naopak celkově hyperaktivitu a netlumenou činnost mnoha částí mozku. Vypadá to jako kruh zvýšené aktivity, která se táhne přes celou mozkovou kůru, hlavně v cingulate gyrus, temenní lalok, spánkový (temporální) lalok a PFC.

Podobně jako u ADD typu 4. = temporální mohou psychostimulancia stav zhoršovat, stejně jako léky zvyšující hladinu serotoninu. Pokud musí dr. Amen použít kromě jiných opatření i léky, volí opět antikonvulsiva apod.

Tento typ ADD připomíná bipolární poruchu a někdy se mohou tyto potíže vyskytovat současně.

Máte pocit, že jste si díky ADD nezaslouženě pokazili život? Máte pravdu. Změňte jej. Připomenu slova Dr. Amena:

"Nemůžete změnit minulost, ale určitě můžete začít tam, kde jste teď a tvrdě pracovat, abyste změnili budoucnost."

Dejte svému životu řád. Jak? Napište mi.

Použitím formuláře vyjadřujete souhlas s kontaktováním v souvislosti s požadovanou službou