ADD - příčina nárůstu v populaci

Příčiny zvyšujícího se výskytu ADD v dnešní době

ADD není nic nového pod sluncem. Historikové popisují řadu osob, které dokonale pasují do tohoto obrazu. Proč ale právě v posledních dekádách výskyt ADD tak strmě roste?

Dr. Amen uvádí řadu faktorů, které mají vliv na zvyšující se výskyt ADD v dnešní době:

  1. vyšší podíl průmyslově zpracované potravy a nasycených tuků ve stravě

  2. přehnaně dlouhý čas strávený u televize a u počítačů (mobilů, tabletů)...

  3. méně času věnovaného fyzickému cvičení

  4. přirozeně i lepší diagnostika ADD

  5. další z odpovědí přichází od Mgr. Davida Cominga -zkráceně: naše technologicky vyspělá společnost vyžaduje delší studium ve školách. Studenti, kteří vypadnou ze systému vzdělávání dříve, bývají ti s ADD. Právě ti pak začínají se sexuálními aktivitami dříve. Dívky s ADD díky neschopnosti domyslet důsledky svého chování mají vyšší pravděpodobnost otěhotnění v nízkém věku, navíc mají tendence mít víc dětí. I to může být důvod, proč podíl dětí s ADD v novodobé společnosti roste.

Důvody:

ad 2. Výzkumy dokazují - děti, které strávily nejdelší čas u televize, si vedly ve škole nejhůře. Televize neposkytuje pro mozek příležitost k učení, fantazii, příležitost pracovat. Z mozkem je to jako se svaly - co nepoužíváš, ztratíš.

Počítačové hry představují další vážný problém. Mnoho dětí s ADD se stává doslova závislými na hraní her, včetně výbuchů vzteku a dalších abstinenčních příznaků, když jsou donuceny skončit. Výzkumy s použitím zobrazovacích technik aktivity mozku ukazují, co se v něm děje v průběhu hraní na počítači. Během hry se silně aktivují bazální ganglia, které produkují dopamin (látku, která mozku pomáhá udržet pozornost). Podobně - tj. uvolněním dopaminu působí i látky jako kokain. Počítačové hry přinášejí potěšení a schopnost koncentrace díky uvolnění dopaminu. Problém je - čím více dopaminu je uvolněno při hře, tím méně ho zbývá na soustředění se na domácí úkoly, domácí povinnosti apod.

Řada studií ukazuje, že děti i dospělí, kteří strávili neúměrně dlouho hraním her, jsou více ohroženi rizikem vzniku depresí, sebevražedných myšlenek, úzkostí, problémů se spaním, obezity a celkově horšího fyzického zdraví.

Internet a sociální sítě a kontakty představuje navíc mnoho dalších rizik hlavně pro děti s ADD, které mají sklon jednat impulsivně a nedomýšlet důsledky svého chování. Narušuje také vývoj sociálních dovedností.

Jedním z důvodů, proč si obrazovky televizí a počítačů uměle udržují naši pozornost, je frekvence jejich záblesků. Obraz na nich se obměňuje určitou rychlostí a to rychlostí 30 záblesků nebo cyklů za vteřinu. Tato frekvence je podobná frekvenci našeho mozku ve stavu soustředění. Náš mozek je schopný se naladit na rytmus okolí - pokud bude kupř. světlo v okolí blikat v pomalém rytmu, mozek se napojí na tuto frekvenci a budeme se cítit ospale. Velmi nízké frekvence mohou spustit křeče či záchvaty podobné epilepsii. Pokud bude světlo blikat rychle, můžeme se cítit povzbuzeni, plni energie nebo zneklidněni.

Pokud bude v našem okolí "blikat" obrazovka televize či počítače ve svém rytmu odpovídajícímu stavu koncentrace mozku, bude mozek na tuto frekvenci reagovat, obrazovka nás bude přirozeně "přitahovat" - jako by nás hypnotizovala, naše oči se k ní budou podvědomě stáčet, třebaže daný program vlastně vůbec nechceme sledovat. Dochází tak k uměle vyvolanému a uměle udržovanému stavu koncentrace... a po vypnutí monitoru potřebuje i mozek "vypnout", odpočinout si a ne psát domácí úkol.

Pozn. Pro vaše děti se za "bezpečný" čas strávený u počítačů považuje 20min. denně.

ad. 3. I tady přirozeně existuje přímá souvislost hraním počítačových her a fyzickou aktivitou - čím více času strávím u monitoru, tím méně mi ho zbude na pohyb. Cvičení zvyšuje prokrvení těla včetně mozku, ale procvičování palců na chytrých telefonech nám tuhle službu neudělá. Mezi mírou fyzického cvičení a mírou závažností symptomů ADD existuje přímá vazba. Dr. Amen poznal řadu vysoce vzdělaných lidí s ADD, kteří se "prokousali" náročným studiem na vysokých školách jen díky tomu, že se nějaké formě aerobního cvičení věnovali 2-4 hodiny denně.

Pozn.: Dr. Amen nicméně popisuje řadu případů, kdy ADD způsobily úrazy hlavy - leckdy stačí tvrdší náraz. Jinými slovy - box nemusí být ten správný sport, kterým si zajistíte červený diplom. Druh své fyzické aktivity tedy vybírejte pečlivě a vyhýbejte se možnostem zranění hlavy. Oblíbeným sportem dr. Amena je stolní tenis - hra, která je nejen bezpečná, ale také vysoce stimulující pro mozeček, části mozku odpovídající za koordinaci pohybu, ale také za proces učení a správné vyjadřování se slovy. Ze stejného důvodu je vhodný "sport" třeba tanec, třebas i pro starší generaci, pokud ovšem tento příznivý efekt na mozeček neutopí na plese v alkoholu! I samotná ostrá chůze alespoň 30min. denně, ať s holemi nebo bez, je dostačující.

Seznamte se s příznaky ADD.

Vlivem stravy na mozkové funkce se zabývá prof. Clayton ve své přednášce. Život váš a vaší rodiny může nabrat nový směr.

Objednejte se nebo pošlete dotaz.

Použitím formuláře vyjadřujete souhlas s kontaktováním v souvislosti s požadovanou službou