Co je zdraví a jak je toxiny narušují

Co je to stav zdraví?

Schopnost udržet se při životě, ideálně ve zdraví, spočívá ve schopnosti organismu co nejlépe vyhodnotit tisíce informace z vlastního těla i okolí a správně na ně reagovat.

Například je to schopnost vyhnout se autu či agresivnímu psu. Správná = optimální reakce by měla vést k zachování života a zdraví. Pokud budu mít v očích prach (čidlo na sběr informací), nebezpečí neuvidím. Pokud dítě z neznalosti špatně vyhodnotí situaci (otázka zpracování v mozku), přijde k úrazu. Pokud si zrovna zlomím nohu (výkonný orgán), neuteču včas. Porucha na jakékoli úrovni povede k ztrátě zdraví či života.

Podobně musí být tělo schopno detekovat, vyhodnocovat a správně reagovat na tisíce situací uvnitř organismu. Např. porucha na úrovni sběru dat o aktuální hladině glukózy v buňkách, vyhodnocení v mozku nebo na úrovni výkonného orgánu - slinivky vede k narušení zdraví, protože inzulinu máme v krvi málo nebo moc. Krátkodobý výkyv nevadí, ale pokud trvá tento stav déle, ze stavu zdraví se dostáváme do nemoci.

Na počátku ztráty zdraví tedy stojí porucha zpracování informací, které se týkají vnitřního stavu organismu nebo jeho okolí. A co tento proces narušuje? V zásadě cokoli, co do organismu nepatří a co nějakým způsobem zkresluje příjem informace nebo interferuje s jejím přenosem a zpracováním. (Např. zmíněný prach v očích). Toto "cokoli" budeme nazývat toxin. Tento toxin má schopnost narušit konkrétní buňku, kde se usadil (tedy např. způsobit zánět), ale také narušit proces zpracování informací.

Jak se tedy toxiny spolupodílí na vzniku nemoci?

Představte si domovní či pouliční lampu s čidlem. Nově vyrobená, nově nainstalovaná funguje bezchybně. Po čase se ale čidlo zanese prachem, začne tak posílat do ovládacího centra signál "je tma" a světlo tak spíná i za bílého dne.

Obdobně pracují baroreceptory (čidla v krevním řečišti, které snímají tlak krve a informace přeposílají do mozku, který pak reguluje např. výkon srdce apod, aby udržel krevní tlak na správné úrovni). Pokud se baroreceptory během let zanesou "prachem" (tedy toxiny), snímají špatně, a do mozku posílají k vyhodnocení nesprávné údaje, stejně jako zaprášené čidlo od svítidla. Mozek tedy na základě zkreslených údajů vyhodnotí, že tlak je nízký a vysílá příslušným orgánům povely, aby tlak zvýšily. A chronicky vysoký krevní tlak je na světě.

Místo baroreceptorů a krevního tlaku si můžete dosadit cokoli - řízení hladiny hormonů, hladiny enzymů, řízení metabolismu, imunity... Prach=toxiny se mohou lety naskládat nejen v čidlech, ale i v nervovém spojení do mozku, v mozku samotném nebo v orgánech zodpovědných za samotnou akci (žlázy, svaly...) Tělo pak postupně nedokáže udržet optimální stav, funkce jeho orgánů, tkání, buněk se vychylují z rovnováhy a postupně se ze stavu zdraví dostává do stavu nemoci.

NEMOC znamená tedy NEmít MOC, nemít kontrolu nad těmito vlivy vnějšími i vnitřními, neumět na ně správně reagovat a udržet rovnováhu v organismu.


I ona cesta do nemoci má své fáze.

Na jejím počátku stojí právě ono informační poškození, tj. neschopnost správně vyhodnotit informace o dějích v nás a kolem nás. Špatné vyhodnocení situace vede k nesprávné reakci těla a dotyčné orgány začínají špatně plnit svou funkci (dostáváme se do nemoci na úrovni funkčního, tj. energetického poškození). Trvá-li tento stav déle, příslušné orgány začínají vykazovat už diagnostikovatelné, patologické změny (tj. dochází ke změně hmoty).

Poškození na úrovni informační a funkční bývají vratná. Pokud se naučíme vnímat tyto potíže jako signály těla - červené výstražně blikající kontrolky, a začneme stav našeho těla adekvátně řešit, můžeme vrátit nastavení našeho těla do ideální rovnováhy = zdraví. Změny na úrovni hmoty, tj. fyzické změny orgánů už vratné být nemusí, záleží na schopnosti regenerace konkrétní tkáně nebo orgánu.

Ale i v těchto případech má smysl pravidelně čistit tkáně a orgány, které se na patologickém stavu podílejí. Nedojde už sice k návratu k ideálnímu, bezproblémovému provozu, nicméně propad do nemoci - do stále horších a horších fází se může přibrzdit a celkový stav se alespoň poněkud vrátí a přiblíží k původně nastavenému stavu rovnováhy = zdraví.

I s patologicky změněnými tkáněmi či orgánem pak můžeme vést vcelku kvalitní život, díky pravidelné vnitřní očistě, změně životosprávy (vyhýbání se návykům, které k patologickému stavu vedly) a lékům, které kompenzují nevratné změny tkání. Množství těchto léků může být v tomto případě minimální a nemusíme zažívat to, co zná řada pacientů vyššího věku, tj. kontinuální zvyšování dávek i počtu farmakologických preparátů, kterými se lékaři snaží řešit zhoršující se postup nemocí, a které se leckdy díky svému množství stávají pro organismus zátěží a příčinou dalších problémů (tzv. iatrogenní nemoci).

Je ovšem třeba počítat s tím, že detoxikaci bychom v tomto případě měli provádět pravidelně už celý život. Proč, to si můžeme obrazně představit pomocí zmíněné lampy. Jistě víte, že pokud necháme čidlo zanesené špínou příliš dlouho, tyto nečistoty doslova rozežerou jeho povrch. Už tyto mikrotrhlinky narušují a zkreslují prostup světelných paprsků a navíc, právě v těchto trhlinkách se nečistota zachycuje snadněji než na nové lampě a za my už navždy musíme čistit ono čidlo častěji, pokud tedy chceme, aby nám lampa spolehlivě pracovala. I patologicky změněné tkáně mají sníženou schopnost očisty a je třeba se o ně intenzivněji starat.

Co jsou tedy toxiny?


Cokoli, co narušuje příjem, zpracování a reakci na jakoukoli informaci, která se nás týká. Např. těžké kovy nebo přemíra glukózy v nervech narušuje jejich schopnost přenosu (zjednodušeně - nerv"probíjí" jako špatně izolovaný vodič), nejrůznější chemikálie, chronické infekce, patologické metabolity narušují ideální stav celého systému od samotných čidel, přes nervový systém až po výkonné orgány. Na nás lidi na rozdíl od zvířat působí i řada emocionálních nebo stresových procesů. Problematika psychosomatické podstaty nemocí je složitá, pro zjednodušení - mozek nemůže správně vyhodnocovat informace, pokud je tento proces narušován negativními emocemi nebo stresem. Dlužno poznamenat, že u zrodu každé vážné nemoci stojí právě tyto emoční či stresové "toxiny".

Tyto toxiny v nadměrných množstvích tedy negativně ovlivňují naše "hmotné" tělo i jeho energetické a informační procesy, a čím je množství toxinu vyšší, tím výraznější je tento škodlivý vliv.

Právě ono nadměrné množství toxinu je rozhodující. Malé množství by tělo zvládat dokázalo, určité množství toxických, cizorodých látek i mikroorganismů či stresu zdravé tělo dokáže průběžně odstraňovat samo. Problematické je ale nadměrné množství toxinů kolem nás a průběžná kumulace těchto látek v organismu. Čím víc toxinů v těle je, tím víc postupně dochází k pozorovatelným poruchám a potížím. 

A jaké jsou nástroje očisty od toxinů?

"Prach" v našich tkáních pravidelně vymetá imunitní systém. Jde jen o to, aby na svůj úkol stačil. Proč u řady lidí selhává? Role stresu už byla zmíněna. Další důležitý faktor je, že toxických látek je jednoduše v našem životě příliš mnoho. Za pokrok, moderní vymoženosti i moderní stravu a životní styl platíme daň, se kterou jsme kdysi nepočítali. Navíc, i imunitní systém napadá řada toxinů, a stejně jako systém nervový a hormonální zkresluje a ovlivňuje jeho reakce a mění je na nevýhodné, tj na takové, které nevedou k zachování zdraví. Epidemie poruch imunity, jako jsou autoimunitní poruchy, alergie i nárůst výskytu rakoviny hovoří za vše.

Myslím, že pokud chceme v novodobém, námi stvořeném světě lépe přežívat, měli bychom učit naše imunitní systémy, jak se s evolučně novými nástrahami tohoto světa poprat. Měli bychom imunitním buňkám dodávat informace o těchto hrozbách.


K tomu slouží informační přípravky, řada z nich tvoří běžnou součást medicíny třeba v Německu, Rakousku či Švýcarsku.

Pozn.: informační přípravky patří mezi doplňky stravy a nenahrazují léčbu.


Pozn.: Názory na danou problematiku se nemusí shodovat s oficiálními stanovisky a vyjadřují pouze názor autora.

Zeptejte se na víc

Použitím formuláře vyjadřujete souhlas s kontaktováním v souvislosti s požadovanou službou