ADD - rodinné "prokletí"

ADD má hluboké genetické kořeny. Dítě s poruchou pozornosti má vždy minimálně jednoho rodiče s podobnými potížemi. Jedna z nejlepších cest, jak diagnostikovat ADD, je porozumět podrobné historii života dané osoby:

příznaky ADD typu 1. = klasické ADD ( příznaky další typů viz. rozdělení ADD)

 1. extrémně aktivní už v děloze

 2. po narození → časté koliky; těžko utěšitelné děti; přecitlivělé na hluk a dotek; mají potíže s jídlem a spaním

 3. batolata → často extrémně aktivní; rošťáci; přehnané dožadování (čehokoliv) a dorážení; problémy při nácviku na nočník; nerespektují požadavky rodičů (Pozn. diagnostika ADD se provádí po dovršení 4let)

 4. školka a škola → chlapci problém s agresivitou; vzdorovité; odporující - což má za následek sociální izolaci a nízké sebevědomí

  → špatný školní prospěch z důvodu selhávání dokončit úkol; vyrušování při hodině;

 5. puberta (pouze 25-50% dětí vyroste ze symptomů ADD v pubertě, většinou se ztratí hyperaktivní projevy, ale problémy s poruchou pozornosti a impulzivitou přetrvávají)

  → vysoký výskyt konfliktů v ADD rodinách, hlavě v době dospívání - konflikty se točí kolem: neschopnosti udělat úkoly; problémů s dokončením domácích povinností; potíží dítěte řídit se pravidly

 6. dospělí → špatný výkon ve škole/práci díky:

  nedostatečné schopnosti udržet pozornost na čtení, "papírování"; vysoká náchylnost k pocitu nudy u nezáživných materiálů; špatná organizace a plánování; prokrastinace (tj. odkládání povinností) až do krajních termínů; neklid, nesoustředěnost; impulsivní rozhodování; neschopnost pečlivě naslouchat pokynům; časté pozdní příchody do práce; tendence ukládat věci jinam než patří; atd...

  → potíže myslet jasně

  → obecně špatná sebedisciplína

  → náladovost

  → chronická úzkostlivost

  → neklid

  → zneužívání drog, alkoholu, kouření

  → nekontrolovaný hněv

  → problémy v manželství

  → potíže se spánkem

  → finanční problémy ( např. i díky tomu, že odkládají placení účtů na poslední chvíli, dokonce i když peníze mají)

  → impulzivita

 7. senioři → ADD příznaky způsobují: sociální izolaci, problémové chování, vysoký výskyt kognitivních problémů (tj. schopnosti správně myslet)

Pozn. Podobné příznaky může způsobit dočasný extrémní stres, deprese, manio-depresivní porucha, úzkostná porucha, obsedantně-kompulsivní neuróza, tiky jako např. Tourettův syndrom apod. K rozlišení je nutno znát "historii" postiženého - zatímco projevy výše zmíněných problémů kolísají, symptomy u ADD jsou více méně v průběhu života stálé. Nicméně ADD a tyto psychické potíže často koexistují.

Příčiny vzniku ADD a jeho řešení naleznete zde.

Pomoc a radu v každém věku najdete i v poradně DETO

Použitím formuláře vyjadřujete souhlas s kontaktováním v souvislosti s požadovanou službou