Proč se detoxikovat?

Svět je jiný. Proto.

Je možné, že kdyby dnešní detoxikační metody vznikly před 100 - 150 lety, neměly by uplatnění. Nebyly by zapotřebí... tolik. A dnes?

Polychlorované bifenyly, dioxiny, ftaláty, pesticidy, spad z Černobylu, rtuť z amalgámů a očkování, hliník... tisíce nově syntetizovaných chemických látek - prakticky neodbouratelných - a vyrobených a "vypuštěných" do světa v miliónech tun je realita dnešní doby. Život mezi plasty, chemickými zplodinami, těžkými kovy a strava dnešních dní - chemicky a geneticky modifikovaná, zředěná pesticidy, antibiotiky, konzervačními látkami, syntetickými barvivy a aromaty si vybírá svou daň. (Proč a jak nám tyto látky škodí můžete číst zde.)

V roce 2014 vydala organizace IARC (International Agency For Research on Cancer - www.iarc.fr) knihu World Cancer Report, ve které zveřejnila závěry nejnovějších statistických údajů. Podle IARC onkologická zátěž roste závratnou rychlostí a organizace zdůrazňuje, že světový boj proti rakovině nelze vyhrát samotnou léčbou, ale - chceme-li zabránit onkologické krizi - je potřeba co nejdříve zavést účinná preventivní opatření. Podle zjištění IARC je 80% případů rakoviny způsobeno toxiny ze životního prostředí (přímo či nepřímo) a dá se jim tedy předcházet. (Pozn.: každý třetí Čech se za svůj život s rakovinou potýká.)

Statistiky výskytu další závažných onemocnění - roztroušené sklerózy, astmatu, Crohnovy choroby, diabetu, revmatoidní artritidy aj. - vykazují stejně dramatický vzrůst, od 50.tých, ale hlavně od 70. let minulého století. Cukrovkou dnes trpí víc než 10% evropanů (Čechy nevyjímaje) a toto číslo se stále zvyšuje. Starší označení diabetu 2.stupně jako "stařecká cukrovka" už dnes neuslyšíte, nárůst diabetu u dětí tento název tiše vymazal ze slovníku. Výskyt roztroušené sklerózy v Čechách a většině rozvinutých zemí je už asi 1:1000 a každoročně přibývají tisíce nových případů.

Na vznik těchto nemocí s povětšinou autoimunitním podkladem stejně jako na vznik rakoviny má vliv mnoho faktorů - přítomnost chemických látek a těžkých kovů v těle, chronické infekce aj, ale i výživa a emoční "nastavení" a míra stresu a schopnost jej zvládat.

Obecně lze říct, že genetika se na vzniku civilizačních nemocí podílí asi z 10%, těch zbylých 90% rizikových faktorů si nasbíráme až během našeho života. Nebo nenasbíráme. Záleží na nás.

Svět kolem už nezměníme. Zásoba chemických toxinů v přírodním koloběhu je dostatečná na tisíce let, i kdyby se nakrásně jejich výroba a distribuce zcela zastavila. 

Jak se můžeme my jednotlivci pokusit bránit, je vědomé odstraňování zdrojů toxinů z našeho bezprostředního okolíMá smysl získávat informace o původu a složení našeho jídla, oblečení, kosmetiky, nádobí, nábytku... a jejich dopadu na naše zdraví. Má smysl se nebezpečným výrobkům vyhýbat. A má smysl snažit se odstraňovat toxické látky už proniklé do organismu, protože tomu i při nejlepší snaze nezabráníme. A dokonce si soukromě myslím, že má smysl dodávat do těla látky skutečně výživné, aby mělo sílu se bránit.

To by mohly být metody prevence vzniku "civilizačních" chorob.

Pozn.: Názory na danou problematiku se nemusí shodovat s oficiálními stanovisky a vyjadřují pouze názor autora.

Pošlete svůj dotaz

Použitím formuláře vyjadřujete souhlas s kontaktováním v souvislosti s požadovanou službou